เข็มเจาะเลือด

เข็มเจาะเลือด 

บรรจุ 25 ชิ้น 1 กล่อง

***ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาล, ไขมัน, กรดยูริก ฯลฯ


100 THB
จำนวน:

  • original-1531048090241.jpg
    เข็มเจาะเลือดเข็มเจาะเลือดบรรจุ 25 ชิ้น 1 กล่อง***ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาล, ไขมัน, กรดยูริก ฯลฯ
    100 THB
Visitors: 34,812