เข็มเจาะเลือด

เข็มเจาะเลือด

1 กล่องบรรจุ 25 ชิ้น

ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาล, ไขมัน, กรดยูริก ฯลฯ

100 THB
จำนวน:
Visitors: 23,792