เข็มเจาะเลือด

เข็มเจาะเลือด 

บรรจุ 25 ชิ้น 1 ซอง

***ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาล, ไขมัน, กรดยูริก ฯลฯ


100 THB
จำนวน:

  • เข็มเจาะ .5.png
    เข็มเจาะเลือดเข็มเจาะเลือดบรรจุ 25 ชิ้น 1 ซอง***ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาล, ไขมัน, กรดยูริก ฯลฯ
    100 THB
Visitors: 26,399