เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้


  • ปรอทวัดไข้ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
    เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ระบบดิจิตอล รุ่น DT-12A คุณสมบัติ 1. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ 32.0 - 43.0 องศาเซลเซียส 2. ค่าความคลาดเคลื่อน±0.1 องศาเซลเซียส 3. วัดค่าได้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 4. ...
    179 THB

  • ปรอทวัดไข้ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
    เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ระบบดิจิตอล รุ่นDT-K11A คุณสมบัติ 1. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ 32.0 - 43.0 องศาเซลเซียส 2. ค่าความคลาดเคลื่อน±0.1 องศาเซลเซียส 3. วัดค่าได้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง 4. ...
    199 THB
Visitors: 21,999