เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้


 • ปรอทวัดไข้ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
  เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ระบบดิจิตอล รุ่น DT-12A (สินค้าหมด) คุณสมบัติ 1. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ 32.0 - 43.0 องศาเซลเซียส 2. ค่าความคลาดเคลื่อน±0.1 องศาเซลเซียส 3. วัดค่าได้ทศนิยม 2 ...
  249 THB

 • ปรอทวัดไข้ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
  เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ระบบดิจิตอล รุ่นDT-K11A (หมด) คุณสมบัติ 1. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ 32.0 - 43.0 องศาเซลเซียส 2. ค่าความคลาดเคลื่อน±0.1 องศาเซลเซียส 3. วัดค่าได้ทศนิยม 1 ตำแหน่...
  249 THB

 • ปรอทวัดไข้ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
  เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ระบบดิจิตอล รุ่น HK-908 คุณสมบัติ 1. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ 32.0 - 42.9องศาเซลเซียส 1.1แสดงสัญลักษณ์ Lo oC เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 32.0องศาเซลเซียส 1.2แสด...
  359 THB

 • ปรอทวัดไข้ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
  เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟราเรด รุ่น FI01 คุณสมบัติ 1. วัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องมีการสัมผัส 1.1อุณหภูมิร่างกาย : ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ 32.0 - 42.9องศาเซลเซียส 1.2อุณหภูมิพื้นผิ...
  2,990 THB
Visitors: 23,635