เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้


 • เครื่องวัดอุณหภูมิยิงหน้าฝาก ที่วัดไข้ยิงหน้าผาก เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟราเรด เครื่องยิงอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ดิจิตอล
  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น FI01 คุณสมบัติ 1. วัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องมีการสัมผัส 1.1 อุณหภูมิร่างกาย : ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ 32.0 - 42.9องศาเซลเซียส 1.2 อุณหภูมิพื้นผิ...
  990 THB

 • ปรอทวัดไข้ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
  เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ระบบดิจิตอล รุ่น HK-908 คุณสมบัติ 1. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ 32.0 - 42.9องศาเซลเซียส 1.1 แสดงสัญลักษณ์ Lo oC เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 32.0องศาเซลเซียส 1.2 แ...
  390 THB

 • ปรอทวัดไข้ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
  เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ระบบดิจิตอล รุ่น DT-12A คุณสมบัติ 1. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ 32.0 - 43.0 องศาเซลเซียส 2. ค่าความคลาดเคลื่อน±0.1 องศาเซลเซียส 3. วัดค่าได้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 4. ...
  249 THB

 • ปรอทวัดไข้ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
  เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ระบบดิจิตอล รุ่นDT-K11A (หมด) คุณสมบัติ 1. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ 32.0 - 43.0 องศาเซลเซียส 2. ค่าความคลาดเคลื่อน±0.1 องศาเซลเซียส 3. วัดค่าได้ทศนิยม 1 ตำแหน่...
  249 THB


Visitors: 27,136