วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน


  • ***วิธีการใช้งาน เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น FI01 - สามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งร่างกายและสิ่งของโดยไม่ต้องมีการสัมผัส - ระยะห่างการวัด 5 - 15 เซนติเมตร - เมนูภาษาอังกฤษ พร้อมคู่...

  • วิธีการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด AP-Plus 0. ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มใช้งาน 1. เตรียมปากกาเจาะเลือด 2. เสียบแผ่นทดสอบเข้าไปในตัวเครื่อง เครื่องจะเปิดใช้งานอัตโนมั...

  • วิธีการใช้งานเครื่อง EasySure 3 in 1เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคส คอเลสเตอรอล และกรดยูริก รุ่น ET-31110. ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มใช้งาน1. เตรียมปากกาเจาะเลือด2. เสียบการ์ดป้อนโค้...

  • วิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันพูดได้ รุ่นต้นแขน HK-805 1. เสียบสายวัดเข้ากับตัวเครื่อง 2. ใส่สายรัดเข้าที่แขนข้างซ้าย โดยให้ปลายสายหงายขึ้น และอยู่ห้างจากข้อพูดขึ้นมาประมาณ 2 นิ้ว ...

  • วิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันพูดได้ รุ่นข้อมือ HK-601 1. ใส่เครื่องวัดความดันบริเวณข้อมือในลักษณะหงายขึ้น 2. วางข้อมือลงบนกล่อง โดยให้เครื่องวัดความดันอยู่ตรงกับระดับหัวใจ 3. กดปุ...


Visitors: 36,020