วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน


  • วิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันพูดได้ รุ่นต้นแขน HK-805 1. เสียบสายวัดเข้ากับตัวเครื่อง 2. ใส่สายรัดเข้าที่แขนข้างซ้าย โดยให้ปลายสายหงายขึ้น และอยู่ห้างจากข้อพูดขึ้นมาประมาณ 2 นิ้ว ...

  • วิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันพูดได้ รุ่นข้อมือ HK-601 1. ใส่เครื่องวัดความดันบริเวณข้อมือในลักษณะหงายขึ้น 2. วางข้อมือลงบนกล่อง โดยให้เครื่องวัดความดันอยู่ตรงกับระดับหัวใจ 3. กดปุ...

  • วิธีการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด AP-Plus 0. ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มใช้งาน 1. เตรียมปากกาเจาะเลือด 2. เสียบแผ่นทดสอบเข้าไปในตัวเครื่อง เครื่องจะเปิดใช้งานอัตโนมั...

  • วิธีการใช้งานเครื่อง EasySure 3 in 1เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคส คอเลสเตอรอล และกรดยูริก รุ่น ET-31110. ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มใช้งาน1. เตรียมปากกาเจาะเลือด2. เสียบการ์ดป้อดโค้...


Visitors: 23,788