เครื่องวัดความดันพูดได้ รุ่นข้อมือ HK-601

วิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันพูดได้ รุ่นข้อมือ HK-601

1. ใส่เครื่องวัดความดันบริเวณข้อมือในลักษณะหงายขึ้น

2. วางข้อมือลงบนกล่อง โดยให้เครื่องวัดความดันอยู่ตรงกับระดับหัวใจ

3. กดปุ่มเปิดเพื่อเริ่มต้นการวัด

Visitors: 36,022