เครื่องตรวจน้ำตาล AP-Plus

วิธีการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด AP-Plus

0. ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มใช้งาน

1. เตรียมปากกาเจาะเลือด

2. เสียบแผ่นทดสอบเข้าไปในตัวเครื่อง เครื่องจะเปิดใช้งานอัตโนมัติ สังเกตสัญลักษณ์หยดเลือด หมายถึงเครื่องพร้อมใช้งาน

3. ทำความสะอาดปลายนิ้วโดยใช้แอลกอฮอล์ เจาะเลือด แล้วหยดเลือดเข้าไปบริเวณปลายแผ่นทดสอบ

4. รอ 6 วินาทีแล้วอ่านผลการทดสอบ

5. ดึงแผ่นทดสอบออก เครื่องจะปิดการทำานโดยอัตโนมัติ

Visitors: 36,022