เครื่อง EasySure 3 in 1

 วิธีการใช้งานเครื่อง EasySure 3 in 1 

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคส คอเลสเตอรอล และกรดยูริก รุ่น ET-3111

0. ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มใช้งาน

1. เตรียมปากกาเจาะเลือด

2. เสียบการ์ดป้อนโค้ดลงในตัวเครื่อง *ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ารหัส 4 หลักบนการ์ดป้อนโค้ดและขวดใส่แผ่นทดสอบเป็นรหัสเดียวกัน

3. เสียบแถบทดสอบการทำงาน(สีเหลือง) เมื่อปรากฏสัญลักษณ์ ok บนหน้าจอให้ดึงแถบออก

4. เสียบแผ่นทดสอบเข้าไปในตัวเครื่อง เครื่องจะเปิดใช้งานอัตโนมัติ สังเกตสัญลักษณ์หยดเลือด หมายถึงเครื่องพร้อมใช้งาน

5. ทำความสะอาดปลายนิ้วโดยใช้แอลกอฮอล์ เจาะเลือด แล้วหยดเลือดเข้าไปบริเวณปลายแผ่นทดสอบ

4. รอเครื่องประมวลผลแล้วอ่านผลการทดสอบ

5. ดึงแผ่นทดสอบออก เครื่องจะปิดการทำานโดยอัตโนมัติ

Visitors: 36,022