เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น FI01

วิธีการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น FI01

1. ตั้งโหมดการใช้งาน (Body/Object temp)

2. เว้นระยะห่างจากสิ่งที่ต้องการวัด 5 - 15 เซนติเมตร

3. กดปุ่มวัดค่า

4. อ่านผลการวัด


**รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในวีดีโอ หรือคู่มือการใช้งานภายในกล่อง

Visitors: 25,412