เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น FI01

  ***วิธีการใช้งาน เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น FI01


- สามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งร่างกายและสิ่งของโดยไม่ต้องมีการสัมผัส

- ระยะห่างการวัด 5 - 15 เซนติเมตร

- เมนูภาษาอังกฤษ พร้อมคู่มือภาษาไทยและอังกฤษ

 

 

 

Visitors: 36,021