วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน  • วิธีการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด AP-Plus 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มใช้งาน 2. เตรียมปากกาเจาะเลือด 3. เสียบแผ่นทดสอบเข้าไปในตัวเครื่อง เครื่องจะเปิดใช้งานอัตโนมั...

  • วิธีการใช้งานเครื่อง EasySure 3 in 1 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคส คอเลสเตอรอล และกรดยูริก รุ่น ET-3111 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มใช้งาน 2. เตรียมปากกาเจาะเลือด 3. เสียบการ์ดป้อ...

  • วิธีการใช้งาน เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น FI01

  • วิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันพูดได้ รุ่นต้นแขน HK-805 1. เสียบสายวัดเข้ากับตัวเครื่อง 2. ใส่สายรัดเข้าที่แขนข้างซ้าย โดยให้ปลายสายหงายขึ้น และอยู่ห้างจากข้อพูดขึ้นมาประมาณ 2 นิ้ว ...

  • วิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันพูดได้ รุ่นข้อมือ HK-601 1. ใส่เครื่องวัดความดันบริเวณข้อมือในลักษณะหงายขึ้น 2. วางข้อมือลงบนกล่อง โดยให้เครื่องวัดความดันอยู่ตรงกับระดับหัวใจ 3. กดป...