การรับประกัน

  • เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทันทีหลังจากได้รับสินค้า
  • หากสินค้ามีปัญหา กรุณาส่งคืนร้านค้า/ผู้แทนจำหน่ายภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่
  • หากสินค้าครบถ้วนสมบูรณ์ กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนรับประกันด้านล่างพร้อมแนบใบเสร็จเพื่อลงทะเบียนรับประกัน

 

หมายเหตุ ระยะเวลาในการรับประกันสินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในหน้ารายละเอียดของสินค้านั้น ๆ

 

เงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้าและการรับประกัน

  1. การเปลี่ยนสินค้าจะทำได้ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากทางผู้ผลิต หรือทางร้านค้าโดยตรงเท่านั้น ไม่นับรวมความเสียหายจากการขนส่งและกรณีอื่น ๆ และลูกค้าจะต้องทำการส่งคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น
  2. การรับประกันจะมีผลก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนรับประกันไว้ในระบบหลังจากได้รับสินค้าภายใน 7 วัน
  3. รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการทำงานของตัวสินค้าเท่านั้น ไม่นับรวมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีและการใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
  4. กรณีที่สินค้าหมดอายุการรับประกันแล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ามาซ่อมหรือตรวจเช็คได้ โดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่เบอร์ 02-462-8546 หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ของบริษัท

 

ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท

    บริษัท 3 ซี เมดิคัล ซัพพลายส์ จำกัด
    523/15 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
    โทร. 02-462-8546
    (กรุณาจัดส่งสินค้าในเวลาทำการ จ.-ส. 10.00-19.00 น.)