เครื่องตรวจน้ำตาล AP-Plus

วิธีการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด AP-Plus

1. ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มใช้งาน

2. เตรียมปากกาเจาะเลือด

3. เสียบแผ่นทดสอบเข้าไปในตัวเครื่อง เครื่องจะเปิดใช้งานอัตโนมัติ สังเกตสัญลักษณ์หยดเลือด หมายถึงเครื่องพร้อมใช้งาน

4. ทำความสะอาดปลายนิ้วโดยใช้แอลกอฮอล์ เจาะเลือด แล้วหยดเลือดเข้าไปบริเวณปลายแผ่นทดสอบ

5. รอ 6 วินาทีแล้วอ่านผลการทดสอบ

6. ดึงแผ่นทดสอบออก เครื่องจะปิดการทำานโดยอัตโนมัติ

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด AP-Plus

    ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้