เครื่องวัดความดันพูดได้ รุ่นข้อมือ HK-601

วิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันพูดได้ รุ่นข้อมือ HK-601
 
1. ใส่เครื่องวัดความดันบริเวณข้อมือในลักษณะหงายขึ้น
2. วางข้อมือลงบนกล่อง โดยให้เครื่องวัดความดันอยู่ตรงกับระดับหัวใจ
3. กดปุ่มเปิดเพื่อเริ่มต้นการวัด