เครื่องวัดความดันพูดได้ รุ่นต้นแขน HK-805

วิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันพูดได้ รุ่นต้นแขน HK-805

1. เสียบสายวัดเข้ากับตัวเครื่อง

2. ใส่สายรัดเข้าที่แขนข้างซ้าย โดยให้ปลายสายหงายขึ้น และอยู่ห้างจากข้อพูดขึ้นมาประมาณ 2 นิ้ว

3. วางแขนให้อยู่ในระดับหัวใจ

4. กดปุ่มเปิดเพื่อเริ่มต้นการวัด