เข็มเจาะเลือด Sterile Lancet

รหัสสินค้า : 6016

ราคา

100.00 ฿


150.00 ฿

 (-33%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 100.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เข็มเจาะเลือด Sterile Lancet

1 กล่องบรรจุ 25 ชิ้น

ใช้ร่วมกับปากกาเจาะเลือด เพื่อใช้รวมกับเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาล, ไขมัน, กรดยูริก ฯลฯ