**เฉพาะบุคลากรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น** Lysun ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ+บี, โควิด-19 และ อาร์เอสวี แบบตรวจหาแอนติเจน

รหัสสินค้า : 1909

ราคา

2,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Lysun Influenza A+B, COVID-19 and RSV Antigen Rapid Test (Swab)

Lysun ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ+บี, โควิด-19 และ อาร์เอสวี แบบตรวจหาแอนติเจน


**เฉพาะบุคลากรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น**


Exp.2026-04-24


Lysun ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ+บี, โควิด-19 และ อาร์เอสวี แบบตรวจหาแอนติเจน

Lysun Influenza A+B, COVID-19 and RSV Antigen Rapid Test (Swab)


ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสทั้ง 4 ชนิดได้ในการตรวจครั้งเดียว

-ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A 

-ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ B

-โควิด-19

-ไวรัส RSV


 • 1 กล่องบรรจุ 25 ชุดทดสอบ
 • ตัวอย่างทดสอบ Nasopharyngeal swab / Nasal swab
 • อ่านผลได้ภายใน 10 นาที
 • ใช้เทคนิค Rapid Visual Immunoassay
 • น้ำยา buffer สามารถ inactivate เชื้อก่อโรคได้
 • ตลับทดสอบมีแถบ Control Line ควบคุมคุณภาพ
 • มีสารดูดความชื้นบรรจุในซองตลับทดสอบ
 • ผ่านการรับรองจาก อย. ไทย เลขที่ ป.ท. T6700011
 • ผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ชุดตรวจได้มาตรฐาน CE Mark จากยุโรป
 • โรงงานได้มาตรฐาน ISO13485
 • สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข


อุปกรณ์ชุดทดสอบ ใน 1 กล่อง ประกอบด้วย

- ตลับทดสอบ 25 ชิ้น

- น้ำยา Buffer 25 หลอด

- ก้านสวอป ก้านยาว ปลายเล็ก 25 ชิ้น

- ฐานตั้งน้ำยาทดสอบ 

- คู่มือการใช้งาน