ชุดตรวจโควิด Antigen rapid test ATK ยี่ห้อ Standard Q

รหัสสินค้า : 1901

ราคา

250.00 ฿


330.00 ฿

 (-24%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 250.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชุดตรวจโควิด-19 แบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

ยี่ห้อ Standard Q


• ทดสอบด้วยหลักการ Immunochromatography โดยอ่านผลการทดสอบด้วยตา

• ใช้เวลาในการทดสอบ 15 – 30 นาที

• สิ่งส่งตรวจ ได้แก่ Nasal Swab (ก้านสั้น)

• ใช้สำหรับตรวจคัดกรอง ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

• 1 กล่องบรรจุ 25 test (แบ่งบรรจุใส่ซองดังรูป)


**ซื้อเยอะทักไลน์ได้ค่ะ มีราคาส่ง