(1 ชุด) ชุดตรวจโควิด Antigen rapid test ATK ยี่ห้อ Standard Q

รหัสสินค้า : 1901

ราคา

220.00 ฿


330.00 ฿

 (-33%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 220.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชุดตรวจโควิด-19 แบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

ยี่ห้อ Standard Q


• ทดสอบด้วยหลักการ Immunochromatography โดยอ่านผลการทดสอบด้วยตา

• ใช้เวลาในการทดสอบ 15 – 30 นาที

• สิ่งส่งตรวจ ได้แก่ Nasal Swab (ก้านสั้น)

• ใช้สำหรับตรวจคัดกรอง ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แบ่งบรรจุใส่ซองดังรูป **ราคาที่แสดงเป็นราคา / 1 test**