แผ่นตรวจวัดระดับเอชดีแอล (HDL) Lysun รุ่น HLS-101

รหัสสินค้า : 1805-9

ไม่พบสินค้า

ราคา

450.00 ฿

500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แผ่นตรวจวัดระดับไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง เอชดีแอล Lysun รุ่น HLS-101

Lysun High Density Lipoprotein: HDL Test Strip Model: HLS-101


Exp.12-01-2025

เวลาที่ใช้ในการอ่านผล: 2 นาที

ปริมาณเลือดที่ใช้: 10 µL

ใช้ตรวจค่าเอชดีแอล (HDL)


อุปกรณ์ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

  1. แผ่นตรวจวัดระดับ HDL รุ่น HLS-101 5/25 แผ่น (บรรจุซองแยกกัน)
  2. หลอดหยดเลือดขนาด 10 µL 5/25 ชิ้น
  3. การ์ดป้อนโค้ด (Code Chip) 1 อัน
  4. เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ 1 แผ่น