แผ่นตรวจวัดระดับไขมันในเลือด Lysun รุ่น LPS-101

รหัสสินค้า : 1802-6

ไม่พบสินค้า

ราคา

1,350.00 ฿

1,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แผ่นตรวจวัดระดับไขมันในเลือด Lysun รุ่น LPS-101

Lysun Blood Lipid Test Strip Model: LPS-101 • 5 แผ่น Exp.31-05-2025
 • 25 แผ่น Exp.18-09-2025


เวลาที่ใช้ในการอ่านผล: 2 นาที

ปริมาณเลือดที่ใช้: 35 µL

ใช้ตรวจค่าไขมัน 5 รายการ ได้แก่

 1. คอเลสเตอรอลรวม (TC)
 2. เอชดีแอล (HDL)
 3. ไตรกลีเซอไรด์ (TG)
 4. อัตราส่วนคอเลสเตอรอลรวมเอชดีแอล (TC/HDL Ratio)
 5. แอลดีแอล (LDL)


อุปกรณ์ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

 1. แผ่นตรวจวัดระดับไขมันในเลือด รุ่น LPS-101 5/25 แผ่น (บรรจุซองแยกกัน)
 2. หลอดหยดเลือดขนาด 35 µL 5/25 ชิ้น
 3. การ์ดป้อนโค้ด (Code Chip) 1 อัน
 4. เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ 1 แผ่น