เครื่องตรวจวัดระดับไขมันในเลือด Lysun รุ่น LPM-102 (เฉพาะตัวเครื่อง)

รหัสสินค้า : 1810

ราคา

5,500.00 ฿


6,500.00 ฿

 (-15%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 5,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องตรวจวัดระดับไขมันในเลือด Lysun รุ่น LPM-102

Lysun Blood Lipid Analysis Meter Model: LPM-102** สินค้าไม่มีเข็มเจาะเลือดแถมไปให้นะคะ **


  •  ใช้ตรวจค่าไขมัน 5 รายการ: ไตรกลีเซอไรด์ (TG), คอเลสเตอรอลรวม (TC), HDL, LDL, TC/HDL Ratio
  • ปริมาณเลือดที่ใช้ 35 µL (แผ่นตรวจ 5 อย่าง), 10 µL (แผ่นตรวจ 1 อย่าง)
  •  ชนิดของตัวอย่างเลือด: whole blood, serum, plasma
  •  อ่านผลภายใน 2 นาที
  •  ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานภายใน 5 นาที
  •  หน่วยความจำบันทึกได้ 500 ค่า
  •  ได้การรับรอง CE Mark


เครื่องตรวจวัดระดับไขมันในเลือด Lysun รุ่น LPM-102 สามารถใช้ได้กับแผ่นทดสอบ 4 แบบ ได้แก่

1.แผ่นตรวจวัดระดับไขมันในเลือด รุ่น LPS-101 สามารถวัดค่าได้ 5 อย่างใน 1 แผ่น คือ ตรวจวัดปริมาณคอเลสเตอรอลรวม (TC), เอชดีแอล (HDL), ไตรกลีเซอไรด์ (TG) และคำนวณอัตราส่วนคอเลสเตอรอลรวมเอชดีแอล (TC/HDL Ratio) และแอลดีแอล (LDL)

2.แผ่นตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลรวม รุ่น TCS-101

3.แผ่นตรวจวัดระดับไตรกลีเซอไรด์ รุ่น TGS-101

4.แผ่นตรวจวัดระดับไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง (HDL) รุ่น HLS-101


อุปกรณ์ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.เครื่องตรวจ 1 เครื่อง

2.ถ่าน AAA 3 ก้อน

3.กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 1 ใบ

4.คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

5.บัตรรับประกัน 1 ใบ

6.แผ่นตรวจสอบการทำงานทางแสง 2 ชิ้น